Prosinec 2006

Jak je MARIHUANA užívána?

30. prosince 2006 v 23:06 | Silencia |  Drogy
Marihuana je nejrozšířenější nelegální drogou na světě. Průzkum provedený v roce 2002 odhalil, že jen ve Spojených státech kouřilo marihuanu nejméně jednou v posledním měsíci před provedeným průzkumem 14 milionů jedinců.
Marihuana je obvykle kouřena ve formě cigarety (joint), ale lze ji kouřit i v dýmce. Méně často je míchána s jídlem a konzumována nebo uvařena jako čaj. Uživatelé někdy rozeberou cigáro, odstraní z něj tabák a nahradí ho marihuanou - takovému cigáru se říká ,,blunt". Do jointů a bluntů se někdy přidávají jiné, silnější drogy, například crack nebo PCP (uklidňující prostředek pro zvířata).
Když člověk kouří jointa, obvykle cítí jeho účinek během několika minut. Okamžité pocity - zvýšený srdeční tep, zhoršená koordinace a rovnováha, stav ,,snící" mysli, stav mysli mimo realitu - vyvrcholí během prvních 30 minut. Tyto krátkodobé účinky obvykle pominou za dvě nebo tři hodiny, ale mohou trvat i déle v závislosti na množství, které uživatel přijal, množství THC v droze a přítomnosti dalších drog přidaných do směsi.
Protože typický uživatel marihuany vdechuje větší množství kouře a drží ho v plicích déle než kuřák cigarety, mají jointy vážný vliv na jeho plíce. Kromě nepohodlí souvisejícího s bolavým krkem a kašlem bylo zjištěno, že konzumace jednoho jointu vystavuje plíce takovému množství rakovinotvorných chemických látek jako vykouření pěti cigaret.
Psychické následky užívání marihuany jsou stejně kruté. Kuřáci marihuany mají horší paměť a nižší mentální schopnost než lidé, kteří marihuanu neužívají.
Zvířata, kterým vědci podávali marihuanu, dokonce trpěli celkovým poškozením mozku.

JOINT - za kouřovou clonou této drogy se skrývá netušené nebezepečí

30. prosince 2006 v 18:52 | Silencia |  Drogy
MARIHUANA: CO JE TO???
Marihuana je termín používaný k označení vysušených květů, semen a listů indického konopí. Na ulici se používá řada dalších názvů, například: špek, gandža, tráva, brčko, rostlina, joint, hulení, zelí, marijánka, skunk skéro, maruška, marihuana a další.
Hašiš je jinou formou této drogy a vyrábí se z pryskyřice květů indického konopí. Nazývá se též haš, šit (z anglického shit) nebo bahno a je přibližně šestkrát silnější než marihuana.
,,Kanabis" popisuje všechny drogy vyrobené z indického konopí - včetně marihuany a hašiše.
Bez ohledu na použitý název je tato droga halucinogen - tedy substance, která narušuje způsob, jakým mysl jedince vnímá okolní svět.
Chemická látka v kanabisu, která toto narušené vnímání vytváří, se nazývá delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Množství THC obsažené v jednotlivých dávkách marihuany se může podstatně lišit, ale obecně lze říct, že v poslední době se množství THC v pěstovaných rostlinách zvýšilo.


Marihuana je směs vysušených listů, stonků, květů a semen rostliny konopí. Je obvykle zelená, nahnědlá nebo šedá.

Hašiš je tmavá, hnědá nebo černá pryskyřice, která je vysušená a slisovaná do tyčinek, hranolů nebo koulí. Během kouření se z marihuany i hašiše uvolňuje výrazný zápach po spáleném listí.

Freud a "kouzlo" KOKAINU

30. prosince 2006 v 1:47 | Silencia |  Drogy
V sedmdesátých letech se kokain opět stal oblíbenou drogou umělců zábavného průmyslu i podnikatelů. Kokain se stal dokonalým společníkem pro "ďábelskou jízdu". Dával energii a pomáhal zůstat v "pohodě".
Droga si tuto pověst získala do určité míry i díky rakouskému psychologovi Sigmundu Freudovi. V roce 1884 Freud uveřejnil článek nazvaný ,,Über Coca" (O rostlině koka), který velebil "přínos" kokainu a nazával ho "kouzelnou" drogou.
Freuda však nelze považovat za objektivného pozorovatele. Sám pravidelně užíval kokain a předepisoval ho i své přítelkyni, svému nejlepšímu příteli a doporučoval ho k obecnému užívání.

Freudova studie kokainu měla vážné trhliny:
 • Freud neprovedl potřebné pokusy, aby potvrdil svou hypotézu o terapeutickém přínosu kokainu.
 • Zatímco přicházely zprávy, že kokain vedl k ,,fyzickému a morálnímu úpadku", Freud nepřestával propagovat kokain svým blízkým přátelům. Jeden z nich byl trýzněn paranoidními halucinacemi s ,,bílými hady, kteří se plazili po jeho kůži".
 • Freud se také domníval následující, ,,Toxická dávka (kokainu) způsobí člověku velké opojení a nezdá se, že by existovala smrtící dávka". Oproti jeho přesvědčení jeden z Freudových pacientů zemřel na vysokou dávku, kterou mu předepsal.
 • Albrecht Erlenmeyer, byl autorita na drogovou závislost v době Freuda, obvinil ho z rozpoutání ,,pohromy lidstva". Jak se ukázalo, tato předpověď nebyla daleko od pravdy.
Freud dospěl k dvěma absolutně mylným závěrům:
 • Ohledně kokainu říká, ,,Jestliže se užije pozvolna v mírném množství, pak není pro tělo škodlivý.
 • Objevil jsem na sobě a na ostatních pozorovatelích, že první dávka nebo dokonce opakované dávky vytvářejí nutkavou touhu k dalšímu použití stimulantu."
DNES ALE VíME, žE:
 • Závislost na kokainu je příčinou tělesných a psychických poruch
 • Kokain je vysoce návykový
 • Dlouhodobí uživatelé kokainu jsou poháněni svou nepřetržitou touhou po této droze.

KOKAIN: Krátká historie

30. prosince 2006 v 1:35 | Silencia |  Drogy
Koka je jedním z nejstarších, nejúčinnějších a nejnebezpečnějších přírodních stimulantů. Tři tisíce let před Kristem žvýkali staří Inkové v Andách listy koky, aby povzbudili činnost svého srdce a zrychlili svůj dech a mohli se tak lépe vyrovnat s účinky života v řídkém horském vzduchu. Původní obyvatelé Peru žvýkali listy koky během náboženských rituálů.
Toto tabu bylo porušeno v roce 1532, kdy španělší vojáci obsadili Peru. Indiánským otrokům ve španělských stříbrných dolech byly podávány listy koky, protože díky jejich užívání mohli být otroci snadněni ovládáni a vykořisťováni.
Kokain byl poprvé syntetizován v roce 1855, ale jeho účinky byly lékařskou komunitou rozpoznány až v roce 1880. Psychiatr Sigmund Freud, který sám užíval kokain, byl prvním, kdo látku propagoval jako nápoj k léčbě deprese a sexuální impotence.
V roce 1886 popularita drogy narostla ještě více poté, co John Pemberton zahrnul kokové listy do receptu svého nového nealkoholického nápoje nazvaného Coca-Cola. Euforizující a energizující účinky kokainu na spotřebitele na přelomu století doslova katapultovaly Coca-Colu na hvězdné místo nejoblíbenějšího nealkoholického nápoje vůbec.
Od padesátých let 19.století až do počátku století dvacátého byly elixíry (kouzelné nebo medicínské lektvary), nápoje a vína obsahující opium a kokain užívány členy všech společenských tříd. "Zázračné" účinky kokainových nápojů a elixírů propagovaly tak vážené osobnosti jako byl vynálezce Thomas Edison a herečka Sarah Bernhardtová. Kokain se stal hlavní drogou němého filmu a kokain propagující poselství vysílaná Hollywoodem ovlivnila tou dobou miliony lidí.
Užívání kokainu ve společnosti narůstalo a nebezpečí spojená s touto drogou byla stále patrnější. V roce 1905 se zrodila móda šňupání kokainu a během pěti let se nemocnice a lékařská literatura zmiňovaly o poškozeních nosní přepážky způsobených užíváním drogy.
Se zvýšeným užíváním drogy se stále více projevovala závažnost problémů, které zapříčiňuje, což nakonec vyústilo v požadavek veřejnosti zakázat společenské užívání kokainu. Tlak veřejného mínění donutil v roce 1903 společnost Coca-Cola odstranit kokain ze složení oblíbeného nealkoholického nápoje. V roce 1912 zaznamenala vláda Spojených států amerických za jediný rok 5000 úmrtí spojených s užívání kokainu a v roce 1922 byla droga oficiálně zakázána.

CENA ZA EUFORIZUJÍCÍ ÚČINKY ROSTLINY KOKA JE VYSOKÁ.

Děti: nejnevinnější oběti KOKAINU

30. prosince 2006 v 1:12 | Silencia |  Drogy
Často se setkáte s názorem: ,,Ano, beru drogy, ale je to jen moje věc!" Drogová závislost má však vždy své nevinné oběti, počínaje oběťmi závislých, kteří se zoufale a za každou cenu snaží nalézt způsob, jak financovat svůj zlozvyk, a konče těmi, kdo umírají při dopravních nehodách zapříčiněných řidiči pod vlivem drog.
Nejtragičtějšími oběťmi kokainu jsou novorozenci, kteří nedobrovolně užívají drogu během těhotenství matky. Jen ve Spojených státech se každoročně narodí několik desítek tisíc dětí, které byly během těhotenství vystavovány účinkům kokainu. Ty, které nejsou závislé, často trpí celou řadou fyzických potíží zahrnujících předčasně narození, nízkou porodní hmotnost, opožděný růst, vrozené vady a poškození mozku a nervového systému.
Novorozenci s nízkou porodní hmotností mají 20 krát větší pravděpodobnost úmrtí během prvního měsíce života než děti s normální porodní hmotností a musí čelit zvýšenému riziku trvalého postižení jako je mentální retardace a mozková obrna.
Změření skutečné míry dopadu této lidské tragédie na společnost nás teprve čeká.

Účinky KOKAINU (dlouhodobé, krátkodobé)

29. prosince 2006 v 12:31 | Silencia |  Drogy
Kokain způsobuje krátkodobě intenzivní opojení, které je okamžitě následováno pravým opakem - intenzivní depresí, podrážděností a touhou po další dávce drogy. Lidé, kteří ho užívají dost často, nejsou schopni řádně jíst nebo spát. Mohou zažívat výrazně zvýšený tlukot srdce, svalové a jiné křeče. Droga může v člověku vytvořit pocit paranoie, hněvu, nepřátelství a úzkosti - a to dokonce i tehdy, když není pod jejím vlivem.
Bez ohledu na množství nebo četnost dávek zvyšuje kokain pravděpodobnost, že uživatel zažije infarkt, mrtvici nebo selhání dýchacího systému, které mohou skončit až náhlou smrtí.

Jaké jsou dlouhodobé účinky kokainu?
Anglický výraz pro narkomana - dope fiend - byl před mnoha lety původně vytvořen pro označení negativních vedlejších účinků pravidelného užívání kokainu. Se zvyšující se tolerancí (odolností) vůči droze je nutné užívat stále větší a větší množství pro dosažení stejného opojení. Dlouhodobé každodenní užívání může vést k neschopnosti spát a ztrátě chuti k jídlu. U uživatele se mohou rozvinout psychotické poruchy a může zažívat halucinace. Protože kokain ovlivňuje způsob, jakým mozek zpracovává chemické látky, člověk potřebuje větší a větší dávky, jen aby se cítil normálně. Lidé, kteří se stali závislými na kokainu (stejně jako je tomu u dalších drog), ztrácejí zájem o jiné oblasti života.
"Dojezd" pro omámení způsobeném touto drogou bývá provázen tak těžkými depresemi, že dotyčný je ochoten udělat cokoliv, jen aby drogu získal - včetně vraždy.
Nepodaří-li se mu kokain získat, deprese se může zintenzívnit natolik, že závislého dožene k sebevraždě.

,,Vyhněte se kokainu. Kvůli této droze jsem byla dva roky ve vězení. A když jsem se dostala ven, byl život tak těžký, že jsem ho začala brát znovu. Znám deset dívek, které se staly prostitutkami kvůli koksu. Užívání kokainu je mnohem nebezpečnější a více degradující, než jsme ochotni uvěřit. Tou dobou si prostě neuvědomujeme, do jaké míry nás ničí." - Shawne
KRÁTKODOBÉ ÚČINKY
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Zvýšení srdečního tepu, krevního tlaku, tělesné teploty
 • Zúžení periferních (krajních) krevních cév
 • Zvýšení dechové frekvence
 • Rozšířené zornice
 • Narušení spánkového rytmu
 • Nevolnost
 • Nadměrná stimulace
 • Výstřední, nevypočitatelné, někdy násilné chování
 • Halucinace, nadměrná popudlivost, přecitlivělost
 • Hmatové halucinace, které vytvářejí iluzi brouků zavrtávajících se pod kůži
 • Intenzivní euforie
 • Úzkost a paranoia
 • Deprese
 • Intenzivní touha po droze
 • Panické a psychotické stavy
 • Velké dávky mohou (dokonce i při jediné zkušenosti s drogou) vést ke křečím, záchvatům a náhlé smrti

OD PRÁŠKU K POPELU: Stopu kokainové destrukce a smrti vyznačují poškozené srdce, ledviny, mozek a plíce.
DLOUHODOBÉ ÚČINKY
 • Nevratné poškození krevních cév v srdci a mozku
 • Vysoký krevní tlak způsobující infarkty, mrtvice a smrt
 • Poškození jater, ledvin a plic
 • Pokud je šňupán, zničení tkání v nosní dutině
 • Pokud je aplikován pomocí jehly, infekční nemoci a hnisavé vředy
 • Podvýživa, ztráta tělesné hmotnosti
 • Těžké zubní kazy
 • Sluchové a hmatové halucinace
 • Sexuální dysfunkce, poškození reprodukční schopnosti a neplodnost (u žen i mužů)
 • Dezorientace, apatie, zmatek a vyčerpání
 • Podrážděnost a výkyvy nálad
 • Zvýšená četnost rizikového chování
 • Delirium (blouznění) nebo psychóza
 • Těžká deprese
 • Tolerance (rychlý návyk na drogu a odolnost vůči ní) a závislost (dokonce i po první dávce)

Proč je KOKAIN tak vysoce návykový

26. prosince 2006 v 18:12 | Silencia |  Drogy
Spolu s pervitinem vytváří kokain největší psychickou závislost ze všech známých drog. Stimuluje centra slasti v mozku a přizpůsobuje stravy extrémní euforie.
Nutkavé užívání kokainu se rozvine mnohem rychleji, když je droga kouřena, než když je vdechována. Rychle se vytváří tolerance (odolnost) vůči kokainu. Závislý záhy nepociťuje takovou slast jako dříve po užití stejného množství.

Smrtící kombinace drog
Kokain je někdy užíván s jinými drogami včetně uklidňujících prostředků (trankvilizérů), amfetaminů, marihuany a heroinu. Takové kombinace výrazně zvyšují riziko užívání kokainu. Kromě možnosti, že si uživatel vytvoří závislost na dvou drogách, může si též "namíchat" osudnou směs narkotik.

,,Už jsem neměla budoucnost. Neviděla jsem způsob, jak uniknout před svou závislostí na kokainu. Byla jsem ztracena. Měla jsem pocit, že exploduji, ale nedokázala jsem zastavit sama sebe a přestat brát kokain. Mívala jsem halucinace, že mi pod kůží lezou zvířata. Cítila jsem je pokaždé, když jsem si píchla a hrotem jehly jsem se pak škrábala, dokud jsem nezačala krvácet. Jednou jsem kvůli tomu krvácela tak těžce, že mě museli odvézt do nemocnice." - Zuzana

Mezinárodní statistiky KOKAINU

26. prosince 2006 v 17:44 | Silencia |  Drogy
 • Užívání kokainu je v Evropě stále narůstajícím problémem. Podle zprávy Interpolu připadalo v roce 2003 na evropské území 13 procent veškerého kokainu zabaveného na celém světě.
 • Ve své výroční zprávě z roku 2004 uvedlo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) graf znázorňující zvyšující se užívání kokainu v Dánsku, Německu, Španělsku, Nizozemí a Velké Británii během posledního desetiletí.
 • Výroční zpráva EMCDDA z roku 2005 uvedla, že ve výše zmíněných zemích se zvýšil počet mladých mužů (ve věku od 15 do 34 let), kteří byli za svůj život nejméně jednou pod vlivem kokainu, na 13 procent.
 • EMCDDA rovněž uvedlo, že spolu s heroinem je kokain nejčastěji hlášenou drogou ve speciálních terapeutických centrech v Holandsku a Španělsku a představuje 38 případně 26 procent veškerých přijatých případů.
 • Průzkumy ukazují, že tuto drogu užívá 40 až 60 procent návštěvníků evropských tanečních klubů.
 • Ve Spojených státech bylo v rámci Národního zdraví v roce 2004 zjištěno, že přibližně 34,2 milionu Američanů ve věku 12 let a starších zkusilo kokain alespoň jednou. Průzkum též odhalil, že 8,1 procent maturantů již ve svém životě užilo kokain.
 • Ve Spojených státech je kokain v hlášených pohotovostních oddělení nemocnic pro organizaci Drug Abuse Warning Network stále jednou z nejčastěji zmiňovaných nelegálních drog. V roce 2002 bylo podle organizace Drug Abuse Warning Network hlášeno 199 198 návštěv pohotovostních oddělení souvisejíécích s užíváním kokainu.
,,Můj přítel bral čtyři roky drogy, toho tři roky strávil na tvrdých drogách jako jsou kokain, LSD, morfium a řada antidepresiv a léků proti bolesti. V podstatě na všem, co se mu tou dobou dostalo do rukou. Po celou dobu si stěžoval na příšerné tělesné bolesti a jeho stav se neustále zhoršoval, až nakonec navštívil lékaře.
Lékař mu sdělil, že pro něj nelze nic udělat kvůli míře zničení jeho těla, že už nebude dlouho žít. Za pár dní byl mrtev." - Wayne

Slangové názvy pro KOKAIN

26. prosince 2006 v 2:30 | Silencia
Z desítek slangových označení kokainu, která se dnes používají, jsou nejčastější tato:
 • Koks
 • Kokos
 • Kokeš
 • Bělouš
 • Sníh
 • Koka
 • Cukr
 • Pudr
 • Bílý prášek
 • Sněhová vločka
 • Ledová kostka
 • Coke
 • Cukrátko do nosíku
 • Lajna
 • Pasta
 • Šňup
,,Když berete kokain, jste jako noční motýl fascinovaný světlem. Přitahuje vás stále více a vy to nemůžete zastavit. Není to fyzické. Je to ve vaší hlavě. Čím více ho máte, tím více ho berete. Já jsem si ho píchala každých deset minut. Půjčila jsem si peníze z banky, abych si ho mohla koupit. Jednoho dne jsem přišla o práci. Bylo to ještě horší. Píchala jsem si doslova neustále. Kvůli té věci jsem zešílela. Věděla jsem to, ale přesto jsem pokračovala. Stala se ze mne totální troska." - Marylin

KOKAIN jako smrtící bílý prášek

26. prosince 2006 v 2:27 | Silencia |  Drogy
Kokain je jednou z nejzákeřnějších drog, které jsou člověku známy. Je prokázáno, že jakmile začne osoba drogu užívat, je téměř nemožné osvobodit se fyzicky a psychicky z jejího sevření. Fyzicky stimuluje klíčové receptory (nervová zakončení díky nimž se vnímají změny v těle) v mozku, které zpětně vytvářejí pocity euforie, vůči níž si uživatelé rychle vyvinou toleranci. Kýžený účinek pak mohou přinést jen vyšší dávky a častější užívání.
Zatímco je považován za "drogu bohatých", ve skutečnosti se prodává za tak nízké ceny, že si ho mohou dovolit dokonce i dospívající děti - alespoň zpočátku. Pravdou však je, že jakmile je člověk na kokainu závislý, náklady vyletí do nebes v přímé úměře se zvyšujícím se množstvím potřebným pro uspokojení návyku.

Kokain je dnes celosvětovým mnohamiliardovým podnikem. Mezi uživateli naleznete lidi každého věku, profese a životní úrovně a patří mezi ně i osmiletí školáci.
Užívání kokainu může vést k smrti v důsledku selhání dýchacího systému, mrtvice, krvácení do mozku nebo infarktu. Děti matek závislých na kokainu přicházejí na svět již vytvořenou závislostí. Mnoho z nich trpí vrozenými vadami a řadou dalších potíží.

I přes tato nebezpečí užívání kokainu nadále vzkvétá možná proto, že je pro uživatele nesmírně těžké otočit se po několika prvních krocích na této dlouhé temné cestě, která nevyhnutelně vede k závislosti.

,,Věříte, že koks zlepší vaše vnímání, že vám umožní překonat sebe sama, že vám dá možnost věci ovládat. Jistěže se jedná o prachsprostý nesmysl. Po nějaké době zjistíte, že neplatíte své účty, že jste se přestali mýt, že jste se vzdali svých přátel a rodiny. STANEŠ SE BEZBRANNÝM A ZŮSTANEŠ SÁM." - Niegel

KOKAIN - levná či rychlá dávka, která vede ke smrtelnému návyku

26. prosince 2006 v 2:18 | Silencia |  Drogy
KOKAIN: CO JE TO???

Pojem kokain označuje drogu v její běžné práškové (kokain) a krystalické (crack) formě. Prášek je obvykle naředěn inertními (nečinnými) látkami jako je kukuřičný škrob, pudr anebo cukr nebo další drogy jako jsou prokain (chemicky příbuzné anestetikum pro místní umrtvení) nebo amfetaminy.

Kokain, který je získán z listů rostliny koka, byl původně vyvinut jako prostředek proti bolesti. Nejčastěji bývá šňupán, kdy je prášek vstřebán do krevního řečiště prostřednictvím tkání uvnitř nosu. Může být též pozřen nebo vetřen do tkání sliznic jako jsou například dásně.

Pro rychlejší vstřebávání drogy do těla jí někteří závislí aplikují injekčně. Tento způsob však podstatně zvyšuje riziko předávkování. Vdechování jeho kouře nebo páry zrychluje vstřebávání za menších zdravotních rizik než je tomu u aplikace pomocí jehly.

Veselé Vánoce

24. prosince 2006 v 22:01 | Silencia |  News
VESELééé VááááNOCEEE!!!!!!!

Krasne Vanoce s vlockami stesti, zabalene kouzlem lasky, prikryte perinkou splnenych snu a plaminky pohody v ocich.

Přání od Zmrzlinky

22. prosince 2006 v 9:32 | Silencia |  Moje výhry a ocenění
Dostala jsem od zmrzlinky přání k Vánocům. Je fakt pěkný. tak moooc děkujuuu!!! a taky všem přeju šťASTNé a VESELé!!!!

Překonání kouzla drog

18. prosince 2006 v 22:02 | Silencia |  Drogy
Aby mohl uživatel drog překonat svou závislost, musí se nejprve naučit čelit životním těžkostem, které ho kdysi přivedly k užívání drog. Musí znovu nabýt sebeúctu a vědomí vlastní hodnoty a připravit se na to, že začne žít bez drog. Bez tohoto prvního kroku je více než pravděpodobné, že všechny snahy o osvobození ze závislosti budou marné.
A řešením není jiná droga. Skutečnou odpovědí je absolutní nezávislost na jakékoliv formě narkotik. Jen tak bude člověk schopen vést svůj život úspěšně.
Je možné poučit mladé lidi o nebezpečích drog a pomoci jim, aby neudělali první kroky na smrtelné cestě užívání drog. Rodičům snad pomohou následující rady:
 • Věnujte čas svým dětem. Těšte se spolu z pozitivních a konstruktivních činností.
 • Věnujte svým dětem dostatek lásky a náklonnosti. Ukažte jim, že vám na nich záleží a že se na vás mohou spolehnout.
 • Zvyšujte jejich schopnost rozhodování a sebeurčení tím, že jim umožníte rozhodovat o jejich vlastních životech.
 • Podporujte otevřenou komunikaci. Hovořte s nimi, naslouchejte jim, vytvořte atmosféru důvěry.
 • Buďte jim dobrým příkladem. Chovejte se a mluvte tak, jak byste to chtěli od svých dětí.
 • Umožněte dětem, ať se poučí na vlastních chybách a sami zjistí, jak mají jednat.
Je dobré vědět:
U dětí, které byly doma poučeny o nebezpečích drog, je mnohem nižší pravděpodobnost, že budou zkoušet drogy. Hovořte se svými dětmi o drogách a postarejte se aby se dozvěděli pravdu.

Nová tvář HEROINU

18. prosince 2006 v 21:53 | Silencia |  Drogy
Obrázek apatického mladého feťáka heroinu zhrouceného ve špinavém temném průchodu je překonaný. Dnešnímu mladému závislému může být 12let, může hrát videohry a poslouchat hudbu oblíbenou u své generace. Může působit chytře, mít styl a nemusí se u něj projevovat žádný z obvyklých příznaků užívání heroinu, například stopy po vpichu jehly na paži.
Protože je heroin dostupný v různých formách, které se snadněji užívají a jsou cenově dostupnější, je dnes mnohem větším pokušením než kdy předtím. V letech 1995 až 2002 se počet amerických dospívajících ve věku 12 až 17 let, kteří alespoň jednou v životě zkusili heroin, zvýšil o 300 procent.

Mladý člověk, který si rozmyslí, zdali do své paže zabodne jehlu injekční stříkačky, tutéž drogu klidně vykouří nebo šňupne. Tento klid je však klamný a jediné, o čem vypovídá, je představa uživatele, že tento způsob aplikace je méně nebezpečný. Pravdou však je, že heroin je nebezpečný a návykový ve všech svých formách.

Strmá cesta dolů s HEROINEM

18. prosince 2006 v 20:16 | Silencia |  Drogy
Některé děti kouří již v útlém věku cigarety a pijí alkohol. V době, kdy¨končí střední školu, má za sebou téměř 40 procent všech teenagerů experimenty s marihuanou. Někteří se později obrátí na návykovější drogy. Nelze se domnívat, že všechny děti, které dnes kouří marihuanu, budou zítra závislými na heroinu. Ale riziko přesto existuje. A dlouhodobé studie středoškolských studentů naznačují, že jen málo mladých lidí začalo užívat jiné drogy bez toho, aby nejprve neokusilo marihuanu. Jakmile uživatel nedokáže dosáhnout svého počátečního opojení, které vyhledává, začne zvyšovat spotřebu dosavadní drogy nebo hledat něco silnějšího.
Pojďme čelit realitě
U dětí lze zaznamenat narůstající tendenci užívání zakázaných látek.
Národní průzkum užívání drog a zdraví provedený v roce 2004 odhalil, že více než 7,5 milionu americké mládeže ve věku mezi 12 až 17 lety přiznává alespoň jednu zkušenost se zakázanými látkami za svůj život, zatímco 5,3 milionu užilo ilegální drogy v loňském roce. V roce 2005 kritizoval ředitel NIDA (National Institute on Drug Abuse) "relativně vysokou míru užívání heroinu zvláště mezi školou povinnou mládeží."
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu vyjádřil v roce 2005, že nejproblémovějšími drogami jsou na celosvětové úrovni nadále opiáty (zvláště heroin).

Zpívající vrabec

18. prosince 2006 v 19:26 | Silencia |  Co jsem našla v počítači..
Tak TOHLETO je fáááááááákt krásneeeej vrabčáák :D:D:D

HEROIN je v módě

18. prosince 2006 v 18:42 | Silencia |  Drogy
Heroin kdysi lidi děsil. Poslední dobou se někteří lidé snaží učinit z užívání heroinu módu.

V posledních deseti letech byl vzhled "heroinového feťáka" - prázdný výraz, voskově bílá pleť, tmavé kruhy pod očima, propadlé tváře, přílišná štíhlost a mastné vlasy - propagován v populárních časopisech a módních kruzích jako módní.

Podobně jako rockové hvězdy pomohly v šedesátých letech zpopularizovat LSD, máme dnes módní návrháře, fotografy a lidi z reklamních agentur, kteří ovlivnili celou generaci mladých lidí, když v módních časopisech a hudebních video klipech zobrazují užívání heroinu jako něco, co je v kurzu a dokonce žádoucí.

Je smutnou ironií, že Davide Sorrenti - módní fotograf, jehož práce je synonymem pro tzv. "módní heroin"

,,HEROIN zkusím jen jednou"

18. prosince 2006 v 18:33 | Silencia |  Drogy
VAROVÁNÍ: I JEDINÁ DÁVKA HEROINU MŮŽE ČLOVĚKA UVÉST NA CESTU K ZÁVISLOSTI.

Mnoho lidí experimentuje heroinem a myslí si: ,,Jednou - dvakrát to zkusím. Vždy mohu přestat." Ovšem ti, kdo vstoupí na tuto cestu, zjistí, že je téměř nemožné otočit se zpátky. Zvažte slova Sama, patnáctiletého závislého: ,,Když si poprvé šlehnete, pravděpodobně se pozvracíte a máte pocit odporu, ale brzy to zkusíte znovu. Přilepí se to na Vás jako posedlá milenka. Omámení po dávce a způsob, jakým poznáte, že chcete víc, jako kdybyste měli nedostatek vzduchu - právě tak vás heroin dostane do své pasti."
Hrozba závislosti není nejhorším následkem experimentů s heroinem. Jimovi bylo jednadvacet a večery obvykle trávil popíjením piva s přáteli. Již experimentoval s heroinem, takže když mu přátelé nabídli, aby si šňupl, neváhal. Patnáct minut po vdechnutí ztratil vědomí a pak upadl do hlubokého kómatu, který trval přes dva měsíce. Dnes je připoután k invalidnímu vozíčku, nemůže psát, jen stěží dokáže číst. Všechny jeho sny a ambice jsou pryč.

Dlouhodobé účinky HEROINU

18. prosince 2006 v 18:11 | Silencia |  Drogy
Vliv přetrvávajícího užívání této drogy na tělo je zničující. Časté injekce jsou příčinou poškození cév a mohou vést k infekcím krevního řečiště a srdečních chlopní. Celkový špatný stav těla může vést k tuberkulóze. Dalším dlouhodobým důsledkem závislosti na heroinu je artritida.
Životní styl závislých - když uživatelé heroinu často jeden s druhým sdílejí společnou jehlu - vede k HIV a jiným nakažlivým chorobám. Odhaduje se, že mezi 35 000 nově nakažených, kteří jsou každoročně infikováni žloutenku typu C ve Spojených státech, je více než 70 procent uživatelů drog, kteří používají injekční jehly.

Abstinenční příznaky (absťák) na heroinu jsou děsivou zkušeností, která začne týrat tělo již pár hodin po poslední dávce.

,,Lidé věří, že heroin je skvělý, ale připraví vás o vše: o práci, rodiče, přátele, sebejistotu a domov. Lži a krádeže se stanou vaším zvykem. Ztratíte úctu ke komukoliv nebo čemukoliv." - Petr

Dlouhodobé účinky
 • Zapáchající dech
 • Zánět dásní
 • Zácpa
 • Studený pot
 • Svědění
 • Oslabení imunitního systému
 • Bezvědomí
 • Nemoci spojené s dýcháním
 • Paralýza (paréze)
 • Puchýře na obličeji
 • Snížená pohlavní schopnost a dlouhodobá impotence u mužů
 • Narušení menstruačního cyklu u žen
 • Neschopnost dosáhnout orgasmu (muži i ženy)
 • Ztráta paměti a inteligenčního potenciálu
 • Introverze (stažení se do sebe)
 • Deprese
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Nespavost

Hnisavé záněty (abscesy) způsobené používáním injekčních jehel, kterými bývá poseto i tělo jen šestnáctiletého závislého

Užívání Heroinu: rozpoutá celou škálu fyzické a duševní destrukce a je přímou cestou ke smrti.